Графік екзаменаційно-залікових сесій та атестації здобувачів вищої освіти на 2020-2021 н.р.

Затверджено Графік екзаменаційно-залікових сесій та атестації здобувачів вищої освіти заочної форми навчання на 2020/2021 н.р.