Тренінг-центр “Лідер”

Міжнародний Центр Культури та Розвитку організовує роботу з питань координації та розвитку міжнародної освітньої та культурно-мистецької діяльності студентів і співробітників університету, іноземних громадян, а також осіб без громадянства для задоволення навчально-наукових, культурних, правових, рекреаційних та інших інтересів.

Головною метою діяльності МЦКР є організація міжнародної співпраці та обміну досвідом в галузі освітньої, наукової та культурної діяльності, методична підтримка міжнародних освітніх, науково-дослідницьких і мистецьких проектів ЗУНУ, сприяння розвитку міжнародної освіти, науки і культури у ЗУНУ, організація та координування міжнародних наукових, освітніх і культурних заходів, які реалізуються у ЗУНУ, участь у доброчинних заходах, акціях, проектах і програмах, сприяння міжнародній мобільності студентів і професорсько-викладацького складу, організація заходів, спрямованих на зміцнення міжнаціональної, міжконфесійної та крос-культурної толерантності серед осіб, що навчаються та працюють у ЗУНУ, на основі принципів законності, демократичності та рівноправності, накопичення та оприлюднення інформаційних матеріалів культурного та культурологічного спрямування, пошук можливостей міжнародної співпраці у сфері розробки та координування міжрегіональних і міжнародних проектів, організація стажування студентів, викладачів ЗУНУ закордоном і сприяння їхній участі у міжнародних наукових, навчально-освітніх і культурних заходах, налагодження контактів з українськими та іноземними навчальними закладами, науково-дослідницькими центрами, осередками науки та культури, громадськими організаціями та доброчинними фондами, сприяння організації іншомовної підготовки зацікавлених осіб (студентів, аспірантів і докторантів, науково-педагогічних працівників ЗВО тощо).