Навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов

Лужецька Ольга Богданівна
Посада: директор Навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ННІНОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-50
Внутрішній телефон: 13-148
Кабінет: 3107
E-mail: centrinozmov@wunu.edu.ua

 

 

Навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов (надалі – ННЦВІМ), заснований у 2004 році, є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій (надалі – ННІІОТ) Західноукраїнського національного університету як правонаступника Тернопільського національного економічного університету і призначений надавати освітні послуги громадянам України та іноземцям, впроваджуючи інтенсивне навчання мов як засобу спілкування з іншомовною культурою.

В основі процесу вивчення іноземної мови у рамках Центру лежить спілкування іноземною мовою (в усній та письмовій формах), яке є одночасно метою навчання, основним засобом та умовою його досягнення.

ННЦВІМ ННІІОТ здійснює підготовку з інтенсивного навчання іноземних мов школярів, студентів, професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, військовослужбовців, держслужбовців та ін.

Відповідно до Вашого реального рівня Вам пропонується:

1. інтенсивні комунікативні курси з вивчення англійської, німецької, французької та польської мов;
2. інтенсивні курси для підготовки до складання іспитів на міжнародний сертифікат Cambridge English, onSET, TestSET;
3. курси для підготовки до складання вступних іспитів з іноземної мови у магістратуру;
4. канікулярні комунікативні тренінги з носіями мов + відпочинок у волонтерських таборах;
5.індивідуально розроблені курси ділової іноземної мови (англійської, німецької, французької та польської);
6. інтенсивні комунікативні курси з вивчення української мови як іноземної для іноземних громадян.

Детальніше…