Адміністрація інституту

Брич Василь Ярославович

директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (2013-2018 рр.), академік Академії економічних наук.

У 1992 р. Брич В. Я. вступив до аспірантури Тернопільського інституту народного господарства, де після завершення навчання працював викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вдосконалення механізму регулювання регіонального ринку праці». У 2000 р. вступив до докторантури Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ). В 2004 р. в Інституті регіональних досліджень (м. Львів) захистив докторську дисертацію на тему «Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення».

Професор Брич В. Я. проводить значну наукову та навчально-методичну роботу, викладає фундаментальні та професійно-зорієнтовані дисципліни: “Європейська інтеграція України”, “Управління бізнесом”, “Менеджмент персоналу”. Учасник багатьох міжнародних конференцій, проходив стажування в Дрезденському технічному університеті (2006), Каталонському технічному університеті (2009), стажування згідно проекту TEMPUS TASIS T_Jep 26193-2005, керує дипломними, магістерськими, кандидатськими та докторськими роботами. Підготував 25 кандидатів, докторів наук, проводить керівництво 5 аспірантами і наукове консультування двох докторантів. Працював у спеціалізованій вченій раді Донецького національного університету Д 11.051.03 (2008-2013 рр.), спеціалізованій вченій раді Одеського державного економічного університету Д 41.055.01 (2005-2008 рр.), заступником голови секції навчально-методичної комісії Міністерства освіти і науки України (2010-2012 рр.), заступником голови експертної ради з менеджменту і торгівлі МОН молоді та спорту (2010-2013 рр.), заступник голови робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму в Тернопільській області (2015 р.), член спеціалізованої вченої ради Західноукраїнського національного університету Д 58.082.03 та Львівського університету бізнесу і права К 35.140.01, є одним із розробників значної кількості регіональних програм зайнятості населення. З 2000 року академік Академії економічних наук України.

Автор патентів на винаходи і корисну модель: патент на винахід №103860 «Сонячний двигун» (2013), патент на корисну модель №90863 «Сонячна батарея» (2014), патент на корисну модель №87626 «Пристрій для отримання енергії від каналізаційних стоків» (2014), патент на корисну модель № 97086 «Сонячна панель віконного блока» (2015). В 2006 році очолив кафедру менеджменту Тернопільського національного економічного університету. З 2013 р. – проректор з науково-педагогічної роботи ТНЕУ. Автор більше півтори сотні наукових робіт, в тому числі монографій – «Регулювання ринку праці: регіональні аспекти» (1997 р.), «Трудовий потенціал АПК» (2002 р.), «Регіональний ринок праці» (2003 р.), «Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення» (2004 р.), «Методи управління ризиками енергопостачальної компанії» (2013 р.), «Трудова міграція населення регіону» (2014 р.), «Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства» (2017 р.), «Управління проектами» (2017 р.), «Компетентність менеджерів в системі охорони здоров’я» (2018 р.), «Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики» (2018 р.), «Організація туризму» (2014 р.), «Туроперейтинг» (2017 р.), «Коучинг в системі управління людськими ресурсами» (2018 р.), брав участь в написанні підручників, посібників, зокрема «Менеджмент» (2014), «Менеджмент персоналу» (2012), «Психологія управління» (2013), «Креативний менеджмент» (2013), «Організація туризму» (2014), «Туроперейтинг» (2014).

Коло наукових інтересів вченого: ринок праці, зайнятість, рівень життя, соціальна політика, менеджмент персоналу, туризм. За сумлінну працю, значний внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для національної економіки України Брич В. Я. нагороджений грамотою Тернопільської облдержадміністрації (2013, 2015 рр.), грамотою Тернопільської міської ради (2013 р.), грамотою Тернопільського національного економічного університету (2014, 2015 рр.), відзначений подякою ректора ТНЕУ (2013 р.), почесний професор України.

Телефон: (0352) 47-58-51

Внутрішні телефони: 13-205, 13-203

E-mail: v.brych@wunu.edu.ua


Питель Святослав Васильович

кандидат економічних наук, доцент,
заступник директора ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-203
Кабінет: 3203
E-mail: s.pytel@wunu.edu.ua

Гунько Сергій Іванович

заступник директора ННІІОТ.

Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 13-203
Кабінет: 3203
E-mail: s.hunko@wunu.edu.ua