Інститут

Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій (ННІНОТ) є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету.

ННІНОТ створений 28 серпня 2013 р. з метою організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною формами навчання довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх сервісів, моніторингу якості освітньої діяльності, керівництва та координації діяльності віддалених структурних підрозділів університету, а також розвитку міжнародної співпраці та міжкультурного обміну та комунікації в рамках загальноєвропейського і світового освітнього простору.

Директором ННІНОТ є кандидат економічних наук, доцент Питель Святослав Васильович.

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

• центр заочного та дистанційного навчання;

• відділ підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя;

• навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов;

• Тернопільська бізнес-школа.