Інститут

Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (ННІІОТ) є навчальним, науковим і культурно-освітнім структурним підрозділом Західноукраїнського національного університету.

ННІІОТ створений 28 серпня 2013 р. з метою організаційно-методичного забезпечення підготовки фахівців за заочною, заочно-дистанційною, дистанційною формами навчання довузівської, післядипломної підготовки та підготовки молодших спеціалістів, функціонування університетського бізнес-інкубатора, реалізації короткотермінових програм бізнес-освіти, організації електронних освітніх сервісів, моніторингу якості освітньої діяльності, керівництва та координації діяльності віддалених структурних підрозділів університету, а також розвитку міжнародної співпраці та міжкультурного обміну та комунікації в рамках загальноєвропейського і світового освітнього простору.

Директором ННІІОТ є доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи (2013-2018 рр.), академік Академії економічних наук Брич Василь Ярославович.

Для організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і наукової діяльності у структурі інституту функціонують:

• центр заочного та дистанційного навчання;

• центр інноваційних технологій навчання та тренінгів;

• навчально-науковий центр з вивчення іноземних мов;

• тренінг-центр “Лідер”.