Освітні послуги

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ запрошує на навчання за короткотерміновими освітніми програмами (на короткострокові курси) за такими професійними напрямками:

«Бізнес-планування»:
отримання актуальних знань і практичних навичок щодо вибору та розробки бізнес-ідеї, державної реєстрації підприємницької діяльності, технології складання бізнес-плану та його практичної реалізації;

«Основи правової грамотності для ветеранів війни, учасників бойових дій»:
отримання знань і набуття практичних навичок щодо реалізації та захисту прав і законних інтересів у різних сферах діяльності: здійснення права на освіту, медичне забезпечення; створення громадських організацій і політичних партій; реалізація права на зайняття підприємницькою діяльністю; реалізація прав у сфері земельних відносин; судовий захист порушених прав;

«Програмне забезпечення бухгалтерського обліку»:
набуття навичок впевненого користування програмними продуктами для автоматизації облікових процесів у бізнес-структурах, зокрема детальне вивчення інтерфейсу та функціональних можливостей «1С:Бухгалтерія 8.3» на конкретних прикладах;

«Інтернет-маркетинг»:
поглиблення знань з формування стратегії маркетингу онлайн, основ нейромаркетингу; підвищення компетентності використання інструментів-сервісів; SEO (пошуковий маркетинг), SMM (маркетинг у соцмережах), Е-mail-маркетинг, контекстна реклама (Google Adwords); розвиток навичок запуску реклами у Faсebook та Instagram, обробка фотографій;

«Ефективність логістичних процесів як основа бізнесового успіху»:
вивчення теоретичних аспектів і набуття практичних навичок з оптимізації складського господарства, мінімізації транспортних витрат, управління перевезеннями, врахування ризиків, екологістики;

«Організація та ведення туристичного бізнесу»:
набуття та підвищення професійної компетентності майбутніх та діючих працівників туристичної галузі; підвищення лояльності та гостинності осіб, задіяних у виробленні та наданні послуг гостинності і формуванні готельного продукту; підвищення професійної майстерності осіб, задіяних в туристичному супроводі (екскурсоводи, гіди, груповоди тощо);

«Модернізація системи управління багатоквартирними будинками»:
підготовка кваліфікованих голів, менеджерів-управителів багатоквартирних будинків за широким спектром питань їхньої професійної діяльності;

«Комп’ютерні технології» українською або англійською мовою:
формування практичних умінь та навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення відповідних задач у практичній діяльності за фахом; удосконалення знань, умінь і навичок володіння сучасними мережевими технологіями та їх практичне застосування для пошуку, обробки й аналізу даних; розробка Web-сторінки і Web-сайтів засобами мови HTML;

«Технології розвитку професійної кар’єри»:
поглиблення знань про види кар’єри та інноваційні технології її формування; вивчення компонентів персонального бренду, тенденцій розвитку ринку праці; удосконалення навичок формування персонального бренду в умовах діджиталізації бізнесу; ознайомлення із інструментами самопрезентації, проходження співбесід; розвиток навичок підготовки резюме, мотиваційного листа, портфоліо; набуття навичок використання технологій саморозвитку; підвищення професійної майстерності з проектної діяльності та формування проектних команд;

«Англійська мова», «Польська мова»:
цілеспрямована, послідовна і рівнева підготовка слухачів в обсязі, що забезпечує належне вивчення фонетики, лексики і граматики англійської / польської мови; удосконалення вмінь та навичок аудіювання, говоріння, читання і письма, а також створення необхідної мовної бази для успішного вирішення службових завдань і виконання функціональних обов’язків на посадах, які передбачають застосування англійської мови; формування навичок у сфері ділової комунікації та ділової кореспонденції (написання офіційних та неофіційних листів, резюме, звіту тощо), а також практики перекладу; підвищення мотивації до подолання мовного бар’єру та поступове набуття навичок самоосвіти.

УМОВИ НАВЧАННЯ І ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
Оплата за навчання здійснюється юридичними і фізичними особами на основі укладених договорів.
При укладанні договорів з юридичними особами щодо надання освітніх послуг для їхніх працівників освітні програми і навчальні плани погоджуються із замовником в частині тематики тренінгів, їхнього обсягу, періоду проведення, а також за необхідності слухачі забезпечуються проживанням у гуртожитку готельного типу та комплексним харчуванням за помірними цінами.
Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ЗУНУ у сучасних аудиторіях, обладнаних комп’ютерною та мультимедійною технікою у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, тематичних дискусій тощо.
Після успішного завершення навчання учасникам курсів видаються сертифікати ЗУНУ та свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка (залежно від обсягу навчального навантаження).

УВАГА! На виконання соціальних програм підтримки учасників Антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил та за сприяння Управління соціальної політики Тернопільської міської ради та Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації відшкодування витрат на проведення курсів за переліченими освітніми програмами (курсами) для учасників бойових дій під час АТО/ОСС здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Усіх бажаючих просимо надсилати на електронну адресу координатора короткотермінових програм (курсів) – заступника директора навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій Гунька Сергія Івановича s.hunko@tneu.edu.ua таку інформацію:
– прізвище, ім’я, по батькові;
– е-mail;
– мобільний телефон;
– назва обраної освітньої програми (курсів).

За додатковою інформацією звертайтесь:
Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій ЗУНУ,
м. Тернопіль, пл. Перемоги, 3, (3 корпус, каб. 3203а);
тел. моб. (096) 308-73-74.