Міжнародна діяльність

                                Проект “Норвегія-Україна”

                                                   Про проект
Довгострокова мета проекту:
Зменшення впливу негативних соціальних наслідків економічних реформ та реформ оборонного сектору України для звільнених у запас військовослужбовців і членів їх сімей та сприяння розвитку співпраці між двома країнами.
Зміст проекту:
– Вибір областей і міст України для організації заходів проекту;
– Вибір навчального закладу, на базі якого буде виконуватися проект професійної перепідготовки військовослужбовців та членів їх сімей, напрямків та спеціальностей перепідготовки;
– Вибір громадської організації і виконавців, відповідальних за організацію та ведення проекту на місцях;
– Комплектування навчальних груп за критеріями, встановленими норвезьким партнером проекту – Університетом Нурланда;
– Організація курсової перепідготовки слухачів за обраними спеціальностями в обсязі 500 академічних годин;
– Організація заходів з психологічної реабілітації учасників проекту;
– Організація заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів і створенню підприємств малого (сімейного) бізнесу;
– Організація заходів з урочистого випуску слухачів з навчальних закладів України, видача їм свідоцтв державного зразка, дипломів та сертифікатів;
– Організація постійного моніторингу якості виконання проекту і соціологічних досліджень у середовищі військовослужбовців та членів їх сімей з метою вдосконалення технології їх соціальної адаптації;
– Виконання заходів з правової адаптації учасників проекту;
– Проведення інформаційної роботи у середовищі учасників проекту, колективах військових частин, військових комісаріатів та місцевих адміністрацій міст з метою популяризації проекту та залучення широкої громадськості для досягнення поставленої мети.
Завдання проекту:
– Підвищення професійної конкурентоспроможності військовослужбовців та членів їх сімей на ринку праці України шляхом організації їх професійної перепідготовки за напрямами і спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці;
– Підвищення мотивації учасників цільової групи до активної соціальної адаптації в умовах громадянського суспільства з ринковою системою відносин шляхом організації заходів з психологічної реабілітації учасників проекту;
– Підвищення рівня добробуту сімей військовослужбовців шляхом їх працевлаштування на робочі місця, що максимально відповідають очікуванням військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок проведення заходів щодо сприяння у працевлаштуванні слухачів курсів професійної перепідготовки;
– Розвиток підприємництва у середовищі військовослужбовців шляхом організації заходів, що сприятимуть відкриттю власної справи та сімейного бізнесу слухачами курсів;
– Розвиток співпраці між навчальними закладами України та Норвегії шляхом активного їх залучення до проекту і проведення спільних заходів за програмами освіти студентів та організації наукових досліджень.